Kantinekortet for bedrifter

Kantinekortet kan tilpasses ulike typer kantiner.
Enten det er kantiner for mindre bedrifter som drifter kantinen selv eller serviceselskaper som drifter kantiner i større skala.

Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning som erstatter bankkort og kontanter, og som gjør hver transaksjon raskere og enklere - både for bruker og utsalgssted.

Ved å benytte Kantinekortet slipper bruker å ha kontanter eller bankkort tilgjengelig for å kunne handle i kantinen.

Det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av Kantinekortet, og ingen pin kode eller signatur behøves.
RFID teknologien i Kantinekortet gjør at hver enkelt transaksjon går raskere og er mer effektiv, som igjen fører til raskere køavvikling.

All administrering av eget Kantinekort gjør bruker selv online, og det vil være minimalt med administrasjon overfor bruker.

Se Hva er kantinekortet for mer informasjon om selve systemet.

Ønsker du kontakt med en selger så send oss en e-post til: kontakt@kantinekortet.no eller ring: 40 64 52 15.

Det norske firmaet Espos Norge AS har utviklet og markedsfører Kantinekortet.