Skoler som brukte kantinekortet i 2017 og 2018 har hatt 23% økning i sin omsetning

Trenger du en kontantløs
kantine?

Kantinekortet er en digital betalingsløsning som erstatter kontanter og bankkort

Kortet scannes i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo.
Transaksjonen tar kun et par sekunder og man trenger ingen pin-kode.

Hvorfor bruke Kantinekortet

Ingen ressurskrevende kontanthåndtering 
Enkle og oversiktlige salgsrapporter
Redusert kjøp av usunn mat utenfor skolen
Mindre køer og mer spisetid
Redusert svinn
Bedre foreldrekontroll
Godkjent kassasystem