Kantinekortet skal i 2024 oppgraderes til DiggiPay!

Trenger du en kontantløs
kantine?

Den perfekte betalingsløsningen for skolekantiner!

Tilhører du en skole som allerede har
DiggiPay?

Kantinekortet er en digital betalingsløsning som erstatter kontanter og bankkort

Kortet scannes i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo.
Transaksjonen tar kun et par sekunder og man trenger ingen pin-kode.

Hvorfor bruke Kantinekortet

Ingen ressurskrevende kontanthåndtering 
Enkle og oversiktlige salgsrapporter
Redusert kjøp av usunn mat utenfor skolen
Mindre køer og mer spisetid
Redusert svinn
Bedre foreldrekontroll
Godkjent kassasystem