Hva er Kantinekortet?

Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning som ble utviklet spesielt for bruk i skolekantiner.
Selve Kantinekortet er et smartkort basert på RFID teknologi. Kortet er kryptert for å ivareta nødvendig sikkerhet for å kunne utføre pengetransaksjoner.


Handel med Kantinekortet krever hverken bruk av PIN-kode eller signatur for kjøp. Ved betaling skannes kortet i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder, og det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av kortet. Pengene tilhørende det respektive Kantinekortet er fysisk lagret i selve kortet.

Kantinekortet utstedes av skolen, bedriften eller kantinen. Dette gjøres ved skolestart for nye elever på skolen, og ved start på arbeidsforholdet for ansatte i bedrifter. Kantinekortet er gyldig så lenge man er elev på skolen eller ansatt i bedriften. Kantinekortet kan benyttes på alle kjøp i kantinen(e) som er tilknyttet din skole eller din bedrift.

Kantinekortet er personlig, og innehaver må opprette en brukerprofil og registrere kortet til sin brukerprofil for å kunne administrere kortet. Innehaver kan da online fylle på kortet etter behov, se alle transaksjoner, saldo og refundere utestående saldo tilbake til egen konto.

Kantinekortet kan fylles på så mange ganger man vil, men i henhold til konsesjon fra Finansdepartementet for Kantinekortet kan ikke saldo på kortet overskride NOK 1200,-.

Kantinekortet kan sperres for bruk dersom man skulle miste det. Nytt kort vil utstedes, og saldo overføres til det nye kortet.
Utestående saldo på Kantinekortet kan når som helst refunderes tilbake til egen konto.

Under FAQ finnes svar på de vanligste spørsmålene for bruken av selve Kantinekortet.