Kantinekortet for skoler

Kantinekortet er en digital betalingsløsning som forenkler kantinedriften i en skolekantine.
Elevene tæpper enkelt Kantinekortet på en ekstern kortleser for betaling. Dette sørger for en betalingsprosess helt uten kontakt mellom elev og kantinepersonell.
I en leveranse inngår kasser med kortleser og RFID-kort til elevene.
Kortet knyttes til en personlig online profil hvor man fyller på kortet med ønsket beløp via bankkort eller Vipps. 


Derfor bør skoler bruke Kantinekortet

Kontaktløs betaling bidrar til bedre hygiene i skolekantinen
Ingen ressurskrevende kontanthåndtering 
Enkle og oversiktlige salgsrapporter
Redusert kjøp av usunn mat utenfor skolen
Mindre køer og mer spisetid
Redusert svinn
Bedre foreldrekontroll
Godkjent kassasystem


Er kantinekortet en interessant betalingsløsning for deres skole? Dere kan få mer informasjon via vår elektroniske brosjyreinformasjonsfilm, eller om dere fyller ut skjema under så tar en i vårt team gjerne kontakt. 

Kantinekortet's historie

Kantinekortet har sitt utspring i et ønske fra Nye Hokksund Ungdomsskole i Buskerud som åpnet året 2012.
Skolen ønsket en kantineløsning hvor elevene ikke var avhengig av å ha med seg kontanter eller bankkort på skolen, samtidig som den skulle sikre at elevene handlet i skolekantinen fremfor å bruke kontantene på usunn mat utenfor skolens område.
Løsningen ble å utvikle et eget produkt nettopp til dette formålet, og resultatet ble Kantinekortet!


Visste du at..

Bokføringspliktige som driver kontantsalg hadde frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystemer eller anskaffe nytt system som innfrir kravene i Kassasystemloven.
Les mer om Kassasystemloven og den nye paragrafen i Bokføringsloven.

Kantinekortet som er utviklet og markedsføres av ESPOS har kassasystemer som er i samsvar med regelverket.
Her finner du liste over kassasystemer med produkterklæring som er registrert hos Skattedirektoratet.