KANTINEKORTET FOR SKOLER

Kantinekortet har sitt utspring i et ønske fra Nye Hokksund Ungdomsskole i Buskerud som ble åpnet høsten 2012. Skolen ønsket en kantineløsning hvor elevene ikke var avhengig av å ha med seg kontanter eller bankkort på skolen, samtidig som skulle sikre at elevene handlet i skolekantinen fremfor å bruke kontantene på usunn mat utenfor skolens område. Løsningen ble å utvikle et eget produkt nettopp til dette formålet, og resultatet ble Kantinekortet! 

Ved å bruke Kantinekortet har foreldre muligheten til å være ansvarlige for administreringen av Kantinekortet om ønskelig, og barna som elever vil kun være brukere av kortet.

Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning basert på RFID teknologi. Ved å benytte Kantinekortet behøver ikke elevene / studentene å ha kontanter eller bankkort med seg på skolen for å kunne handle i kantinen. Løsningen fungerer like bra på en ungdomsskole, som for en videregående skole eller et universitet. Systemet er utviklet for individuelle tilpasninger i forhold til skoletype og størrelse.

Betalingsløsningen fjerner kontanthåndtering i kantinen. Kantinekortet benytter egne RFID- lesere slik at det ikke benyttes bankterminaler, og brukerstedsprovisjoner for å akseptere betaling med bankkort forsvinner. Det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av Kantinekortet, og ingen pin kode eller signatur.

Kjøpsprosessen med Kantinekortet gjør at hver enkelt transaksjon går raskere og er mer effektiv, som igjen fører til raskere køavvikling.

For mer informasjon om Kantinekortet les vår elektroniske brosjyre, eller se vår informasjonsfilm

Ønsker du kontakt med vår selger kan du sende e-post til: kontakt@kantinekortet.no eller ringe: 40 64 52 15

DETTE BØR DU VÆRE KLAR OVER:

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å kjøpe og leie kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige som driver kontantsalg har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Med kontantsalg menes varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. 
Les mer om Kassasystemloven og den nye paragrafen i Bokføringsloven.

Kantinekortet som er utviklet og markedsføreres av ESPOS har kassasystemer som er i samsvar med regelverket. Her finner du liste over kassasystemer med produkterklæring som er registrert hos Skattedirektoratet.