KANTINEKORTET FOR SKOLER

Kantinekortet har sitt utspring i et ønske fra Nye Hokksund Ungdomsskole i Buskerud som ble åpnet høsten 2012. Skolen ønsket en kantineløsning hvor elevene ikke var avhengig av å ha med seg kontanter eller bankkort på skolen, samtidig som den skulle sikre at elevene handlet i skolekantinen fremfor å bruke kontantene på usunn mat utenfor skolens område. Løsningen ble å utvikle et eget produkt nettopp til dette formålet, og resultatet ble Kantinekortet! 

Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning basert på RFID-teknologi, og i en leveranse inngår kasse(r) med kortleser og RFID-kort til elevene. Kortet knyttes til en personlig online profil hvor man fyller på kortet med ønsket beløp via bankkort eller Vipps. 
Det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av Kantinekortet, og ingen pin kode eller signatur. Kjøpsprosessen med Kantinekortet gjør at hver enkelt transaksjon går raskere og er mer effektiv, som igjen fører til raskere køavvikling.

Løsningen fungerer like bra på en ungdomsskole, som for en videregående skole eller et universitet. Systemet er utviklet for individuelle tilpasninger i forhold til skoletype og størrelse. Benytter skolen elektroniske ID-/adgangskort kan det være mulighet for å integrere betalingen i samme kort. 

For mer informasjon om Kantinekortet les vår elektroniske brosjyre, eller se vår informasjonsfilm 
Ønsker du kontakt med vår selger kan du sende e-post til: kontakt@kantinekortet.no eller ringe: 40 64 52 15

DETTE BØR DU VÆRE KLAR OVER:
Bokføringspliktige som driver kontantsalg hadde frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystemer eller anskaffe nytt system som innfrir kravene i Kassasystemloven. Les mer om Kassasystemloven og den nye paragrafen i Bokføringsloven.

Kantinekortet som er utviklet og markedsføreres av ESPOS har kassasystemer som er i samsvar med regelverket. Her finner du liste over kassasystemer med produkterklæring som er registrert hos Skattedirektoratet.